Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format

Ny sökning

Sökhjälp - fritextsökning

Om du vill söka på en del av ett ord så skriver du en asterisk (*) efter ordet. Om du t.ex. ska söka på ord som innehåller "kärn" (kärnfysik, kärnavfall osv.) så skriver du kärn*. Om asterisken utelämnas så får du endast träff på ordet "kärn".

Samtliga författningar som uppfyller sökkraven visas i en lista med länkar till respektive PDF-fil.