Kommittédirektiv i tryckt format

 

Hjälp


Vill man söka på delar av ord så måste man ange * efter ordet. Om man t.ex. ska söka på ord som innehåller "kärn" (kärnfysik, kärnavfall osv.) så får man skriva "kärn*". Utelämnas asterisken så får man endast träff på ordet "kärn".

Samtliga Kommittédirektiv som uppfyller sökkraven visas i en lista med länkar till respektive PDF-fil.