rkrdb.GIF (3345 bytes)

 

Svensk författningssamling i tryckt format

 

Hjälp


Om du vill söka på en del av ett ord så skriver du en asterisk (*) efter ordet. Om du t.ex. ska söka på ord som innehåller "kärn" (kärnfysik, kärnavfall osv.) så skriver du kärn*. Om asterisken utelämnas så får du endast träff på ordet "kärn".

Samtliga författningar som uppfyller sökkraven visas i en lista med länkar till respektive PDF-fil.